AMFT - Asociace českých frankofonních lékařů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  Chères consœurs, chers confrères,

Výbor AMFT – Asociace frankofonních lékařů - při svém posledním zasedání konstatoval, že jsme za 32 let činnosti našeho spolku naplnili všechny cíle, kterých bylo možné dosáhnout a že další působení AMFT pozbývá smysl.

Než činnost předstírat, považujeme za rozumnější si přiznat, že přišel čas na ukončení činnosti našeho spolku.

Oficiálně jsme činnost ukončili na neformálním závěrečném setkání v Café-35 Francouzského institutu v Praze (www.IFP.cz) v pátek 25.11 2022

Zavzpomínali jsme na proběhlé akce a kongresy - se sklenkou francouzského vína (jak jinak?)  za účasti 45 lékařů našeho spolku a účastníků našich kongresů

Od r.2004 jsme uspořádali 16 kongresů v cyklu „Preuves et pratiques - Důkazy a praxe„ a posléze pod hlavičkou IFDA. Poslední pak v r.2018.

Tvůrčí pauzu, kterou jsme si naplánovali na r.2019 jsme vyplnili návštěvou francouzského kongresu Preuves et pratiques v Rouenu v listopadu 2019 .

Plánovanou konferenci o Covid-19 se nám již nepodařilo uspořádat.

V hojné míře se o to zasadila pandemie Covid-19, následována rozvojem on-line setkávání a postupného utlumování konferencí, kongresů a různých osobních setkávání lékařů - českých i francouzských.

Děkujeme všem našim členům i příznivcům za letitou podporu a věřím, že se budeme dále potkávat.

Za výbor AMFT Richard Stejskal